Kleuterdans

Voor jongens en meisjes van 4 tot 6 jaar biedt de Balletstudio Kleuterdansles. In deze les kunnen kleuters kennismaken met dansen en met plezier bewegen op muziek. Via kleine dansopdrachten, balletoefeningen in thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van het jonge kind en korte improvisatie oefeningen, leren de kinderen hun bewegingsmogelijkheden kennen en uitbreiden. Spelenderwijs wordt er gewerkt aan een goede lichaamshouding en de ontwikkeling van de motoriek, muzikaliteit en expressie. Er wordt gedanst op verschillende muziekstijlen, passend bij de leeftijd van de kinderen.